ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

ประกาศ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง เสนอราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ รวม 11 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เสนอราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ รวม 11 ลำ