ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

Marinepolice7 Archive

พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผบก.รน. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธราการ เลิศพรเจริญ รอง ผบก.รน. เดินทางตรวจเยี่ยม ส.รน. ในสังกัด กก.7 บก.รน.

วันที่ 28-30 พ.ย.2566  พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผบก.รน. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธราการ เลิศพรเจริญ รอง ผบก.รน. เดินทางมาตรวจเยี่ยม ส.รน.1-4 กก.7 บก.รน. โดย
        – ให้โอวาทในการทำงาน
        – มอบข้าวสารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด
        – ทำการติดยศ ให้กับข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับยศสูงขึ้น
        – ร่วมรับประทานอาหารกับข้าราชการตำรวจในสังกัด
        – ตรวจเช็คอาวุธปืน สิ่งของหลวง
        – ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการตำรวจ
S__3194911 S__3194912 S__3194912_0 S__3194913 S__3194954 S__3194963 S__3194964 S__3194965 S__3194970 S__3194971 S__3194972 S__3194982 S__3194983 S__3194984 S__3194990 S__3194992 S__3194995 S__3194998 S__3195000 S__3195001 S__3195005 S__3195008 S__3195011 S__3195014 457160 S__42221604 S__42221620 S__42221624 S__11083853 S__11083855 S__11083867 S__11100178 S__11100189 S__11043100 S__11043105 S__11043107 S__11043123

โครงการจิตอาสา “ตำรวจน้ำสอนน้องว่ายน้ำ” ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค.66

   วันที่ 18 ต.ค.66  พ.ต.อ.ปรเมษฐ  โพยนอก ผกก.7 บก.รน. เป็นประธานเปิดโครงการ”ตำรวจน้ำสอนน้องว่ายน้ำ”  โดยมี พ.ต.ท.ศรัณย์วิทย์ ฐีระเวช สว.ส.รน.1 กก.7 บก.รน. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ดำเนินการตามโครงการจิตอาสา “ตำรวจน้ำสอนน้องว่ายน้ำ” ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค.66 เวลา 08.00-12.00 น. วันที่ 1 ณ สระว่ายน้ำ ม.ราชภัฏสงขลา อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา โดยมี เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าร่วมโครงการ 40 คน      

S__3317826 S__3317828 S__3317829 S__3317830 S__3317831 S__3317832 S__3317833 S__3317834 S__3317835 S__3317836 S__3317837 S__3317839 S__3317840 S__3317841 S__2596941 S__2596963 S__2596965 S__2596972

 

ประกาศ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง จำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 รายการ

จำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คันจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 รายการ

กก.7 บก.รน. รับการตรวจราชการ ประจำปี 2566 จาก บก.รน.

วันที่ 15 มิ.ย.66 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ปรเมษฐ  โพยนอก  ผกก.7 บก.รน. มอบหมายให้ พ.ต.ท.นัฐพงศ์  ตาแก้ว รอง ผกก.7 บก.รน. , พ.ต.ท.ภูวเสฏฐ์  ชำนินา  รอง ผกก.7 บก.รน. , พ.ต.ท.ศรัณย์วิทย์  ฐีระเวช สว.ส.รน.1 กก.7 บก.รน. , พ.ต.ต.ชาติวรรธน์  อบอุ่น  สว.กก.7 บก.รน. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด  ร่วมต้อนรับ พ.ต.อ.ชณพล  วันขวัญ รอง ผบก.รน.(จต)/หัวหน้าชุดตรวจราชการ บก.รน. , พ.ต.อ.ชัยสิทธิ์ ฆารเจริญ  ผกก.ฝอ.บก.รน. และคณะตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ กก.7 บก.รน.

 

S__16547988 S__16547991 S__131375117 S__131375122 S__131375125

กก.7 บก.รน. ร่วมกิจกรรม WORLD OCEAN DAY 2023 ” วันทะเลโลก ” ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา

วันพฤหัสบดี ที่  8 มิ.ย.66  เวลา 08.00 น.  ผกก.7 บก.รน. มอบหมายให้ พ.ต.ท.นัฐพงศ์  ตาแก้ว  รอง ผกก.7 บก.รน. พร้อมข้าราชการตำรวจ ส.รน.1 ฯ และ ฝอ.กก.7 ฯ ร่วมกิจกรรม WORLD OCEAN DAY 2023 ” วันทะเลโลก ” ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา  โดย พล.ร.ท.ประวิณ  จิตตินันทน์   รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีฯ
 

 

S__3563654 S__3563656 S__3563657 S__3563658 S__3563659 S__3563660 S__3563661 S__3563662 S__3563663

กิจกรรมการรณรงต่อต้านการทุจริตของหน่วย

พ.ต.ท.นัฐพงศ์ ตาแก้ว รอง ผกก.7 บก.รน. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัป์ชั่น  ในหน่วยงานให้ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตแก่ข้าราชการตำรวจ ฝอ.กก.7 บก.รน.

ตำรวจน้ำ กก.7 บก.รน. ร่วมกับ กก.2(ชป.2 เรือตรวจการณ์ 817 ปทุมวัน 2) และ กก.6 บก.รน. จับกุมเรือดัดแปลงบรรทุกน้ำมันลักลอบรับและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มิได้ผ่านพิธีการทางศุลกากร

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.65 เวลา 17.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์  หักพาล รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปนม.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ  ภูริเดช ผบช.ก. , พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์  นุชนารถ  ผบก.รน./หน.ชป.รน. ศปนม.ตร., พล.ต.ต.วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา ผบก.ศพฐ.9 , พ.ต.อ.ศราวุฒิ ลิจฉวีราช รอง ผบก.รน.,พ.ต.อ.ปรเมษฐ โพยนอก ผกก. ๗ บก.รน./รอง หน.ชป.ส่วนกลางที่ 12 ศปนม.ตร., พ.ต.อ.นิรัตน์ ช่วยจิตต์ ผกก.๒ บก.รน./รอง หน.ชป.สืบสวนที่ 1 ชป.รน. ศปนม.ตร., พ.ต.อ.วัชชิรานนท์ นนท์นา ผกก.6 บก.รน.,พ.ต.อ.หญิง วีณา พรมสิทธิ์ นวท.(สบ 4) กคม.ศพฐ.9/หน.ชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่ 8 ศปนม.ตร. , พ.ต.ท.นัฐพงศ์ ตาแก้ว รอง ผกก.7 บก.รน./หน.เรือตรวจการณ์ 817 ชป.รน., พ.ต.ท. อนุราช วิมล รอง ผกก.6 บก.รน.,พ.ต.ท.อนุสรณ์ สมุทรกิตติศักดิ์ รอง ผกก.2 บก.รน. , พ.ต.ท.อนิรุทธิ์ สอรักษา สว.ส.รน.1 กก.7 บก.รน., พ.ต.ท.กิตติพงศ์ พึ่งชมภู สว.ส.รน.4 กก.6 บก.รน., ว่าที่ พ.ต.ท. ชยพล โตโส สว.ส.รน.5 กก.6 บก.รน.
ได้ร่วมสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ กก.7 บก.รน. นำโดย พ.ต.ท.ศรัณย์วิทย์ ฐีระเวช สว.ส.รน.2 กก.7 บก.รน. หัวหน้าชุดจับกุม,พ.ต.ท.ภราดร สวัสดี สว.ส.รน.4 กก.7 บก.รน.,พ.ต.ต.จิรายุทธ์ แก้วด้วง สว.ส.รน.3 กก.7 บก.รน.,ร.ต.อ.นรวิชญ์ ฤทธิผล รอง สว.(ทนท.ทางน้ำ) ส.รน.1 กก.7 บก.รน., ด.ต.ชัยยา ลัดดาวรากรณ์, จ.ส.ต.สราวุธ ตู้เซ่ง, ส.ต.ต.นวพล ไชยชนะ ผบ.หมู่ ส.รน.1 กก.7 บก.รน.,ด.ต.ไซยิ หะมิงมะ ผบ.หมู่ ส.รน.2 กก.7 บก.รน., ด.ต.สมโภช เพ็ชรมณี, ด.ต.สมเกียรติ บุญไห้, ด.ต.ศิลปกร เขียวชอุ่ม, ด.ต.สุธน เวทโอสถ, ด.ต.กึกก้อง พื้นผา ผบ.หมู่ ส.รน.3 กก.7 บก.รน.
เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการเรือ 817 (ปทุมวัน 2) ปนม.รน. นำโดย พ.ต.ต.นิวัติ เฉ่งไล่ สว. กก.2 บก.รน.,ร.ต.ท.ภาสวิชญ์  ยรรยงเลิศ รอง สว.(ทนท.ทางน้ำ) ส.รน.2 กก.7 บก.รน.,ด.ต.ธนวิชญ์ เกตุทอง ผบ.หมู่ กก.7 บก.รน.,ด.ต.นิรุทธิ์ ชวนโพธิ์,ส.ต.ท.สักทอง ยศปัญญา,ส.ต.ท.สุรชัย ไพรัตน์,ส.ต.ท.ปรวรรต สายทอง,ส.ต.ท.ณัฐสิทธิ์ ลาดสะอาด, ส.ต.ท.อรรถชัย ศรีชัยชิต, ส.ต.ต.ศุภชัย บรรพโคต ผบ.หมู่ กก.2 บก.รน.
– จับกุม : เรือดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ “เรือสุรศักดิ์1” พร้อมลูกเรือจำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายระกะรียา กาเด อายุ 52 ปี ทำหน้าที่เป็นไต๋เรือ 2.นายสมัชญา กาเด อายุ 21 ปี 3.นายณัฐพล ณ นคร อายุ 20 ปี
– พร้อมของกลาง : 11 รายการ ประกอบด้วย 1.เรือดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกน้ำมันมีชื่อบริเวณหัวเรือชื่อ สุรสิทธิ์ 1 หมายเลขทะเบียนเรือ 329002072 ตัวเรือทำด้วยไม้ เก๋งเรือสีเทา ตัวเรือสีเทา จำนวน 1 ลำ
2.น้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล B0) จำนวนประมาณ 21,000 ลิตร
และของกลางอื่นๆตามบันทึกจับกุม
– สถานที่จับกุม : บริเวณทะเลอาณาเขต (ระยะ 9 ไมล์ทะเล จากเส้นฐานตรง) ห่างจากทุ่นไฟปากร่อง จว.สงขลา ประมาณ 90 ไมล์ทะเล ตำบลที่ แลตติจูด 8 องศา 49 ลิปดาเหนือ  ลองจิจูด 100 องศา 40 ลิปดาตะวันออก
– ช้อหา: “ร่วมกันนำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร(น้ำมันดีเซล) อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร มาตรา 242 ,ร่วมกันประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ.ลักษณะที่ 2 ข้อ 61(2) ตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552) โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตาม มาตรา 7 , มาตรา 65  พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542” และข้อหาอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พร้อมนำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลาง ส่ง พงส.สภ.เมืองสงขลา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป3 111 2222 3333