ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

ประชุมบริหาร กก.7 บก.รน. ครั้งที่ 10/2565 วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ส.รน.3 กก.7 บก.รน.

ภาพประชุมบริหาร ครัั้งที่ 10-2565