ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

จัดซื้อ-จัดจ้าง Archive

ประกาศ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง จำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 รายการ

จำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คันจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง เสนอราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ รวม 12 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ 12 ลำ

CCI01022564

CCI01022564_0001