ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

เมื่อ 7 ต.ค.57 องค์การยุติธรรมนานาชาติ ประเทศไทย (IJM) มาศึกษาดูงาน กก.7 บก.รน.

 

 

เค1 เค2 เค3 เมื่อ 7 ต.ค.2557 คณะองค์การยุติธรรมนานาชาติ ประเทศไทย (International Justice Mission) นำโดย Mr.Bliar L. Burns ตำแหน่ง Vice President Of Regional Operation,Southeast Asia พร้อมคณะได้มาศึกษาดูงานและการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานในเรือประมง ของ กก.7 บก.รน. เนื่องจากได้รับทราบว่าการปฏิบัติงานของ ตำรวจน้ำสงขลา ที่ผ่านมาสามารถจับกุม ปราบปราม ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแรงงานในเรือประมงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ในการนี้ พ.ต.อ.ธนชาติ ศุภวุฒิ ผกก.7 บก.รน. ,พ.ต.ท.เดชา อุปัชฌาย์ รอง ผกก.7 บก.รน. , พ.ต.ท.อัศรายุทธ ทองลอง สว.ส.รน.1 กก.7 บก.รน. ,ร.ต.ท.หญิงสนันท์ญา บุญเพชร , ร.ต.ต.ศิวัช กาญจอุดมการ, ร.ต.ต.ประยูร ทีปรักษพันธ์ รอง สว. ร่วมต้อนรับและประชุมร่วมเพื่อตอบข้อซักถาม และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ของ กก.7 บก.รน.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *