ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

24 ก.ย.2557 พ.ต.อ.ชัยณรงค์ ลิมปิทีป รอง ผบก.รน. ตรวจเยี่ยม กก.7 บก.รน.

S__3244104S__32441035097S__3244102  5096 เมื่อ 24 ก.ย.2557 พ.ต.อ.ชัยณรงค์ ลิมปิทีป เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการ กก.7 บก.รน. พร้อมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ทั้งนี้ได้ชำชับการปฏิบัติของหน่วย โดยเน้นเรื่องความสามัคคีในหน่วย ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะทาง ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ และการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เรือ ให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งาน