ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

วันที่ 25 มิ.ย.63 ผกก.7 บก.รน. ได้ปล่อยแถวข้าราชการตำรวจ และ ลาดตระเวนร่วม กกล.ตร.จชต. ในพื้นที่แม่น้ำสุไหงโกลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

S__2875492 S__2875494 S__2875495 S__2875496 S__2875497 S__2875498 S__2875499 S__2875500 S__2875501 S__2875502 S__2875503 S__2875505 S__2875506 S__2875507 S__2875508 S__2875509 S__2875510 S__2875511 S__2875512 S__2875513 S__2875514 S__2875516 S__2875518 S__2875520 S__2875521 S__2875522 S__2875524 S__2875526 S__2875527 S__2875528 S__2875529 S__2875530 S__2875531 S__2875532 S__2875533 S__2875534 S__2875535 S__2875537 S__2875538 S__2875539 S__2875540 S__2875541 S__2875542 S__2875543 S__2875544