ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

ประชุมบริหาร กก.7 บก.รน. ครั้งที่ 12/2565 วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ส.รน.2 กก.7 บก.รน.

ภาพประชุมบริหาร ครัั้งที่ 12-2565