ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

ประชุมบริหาร กก.7 บก.รน. ครั้งที่ 11/2565 วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ส.รน.4 กก.7 บก.รน.

ภาพประชุมบริหาร ครัั้งที่ 11-2565