ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

ประกาศ เรื่อง ขายเรือยนต์เร็ว รน.33 และ รน.50 โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศขายเรือยนต์เร็ว รน.33 และ รน.50 โดยวิธีขายทอดตลาด