ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

ประกาศ ขายเรือตรวจการณ์หมายเลข 310 โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศขายเรือตรวจการ์ 310 โดยวิธีขายทอดตลาด