ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

ประกาศ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง จำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 รายการ

จำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คันจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 รายการ