ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 22 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 น. ตำรวจน้ำนราธิวาสและตำรวจน้ำตากใบ ภายใต้การสั่งการของ พ.ต.อ.ปรเมษฐ โพยนอก ผกก.7 บก.รน. โดย พ.ต.ท.ภราดร สวัสดี สว.ส.รน.4 กก.7 บก.รน., พ.ต.ต.จิรายุทธิ์ แก้วด้วง สว.ส.รน.3 กก.7 บก.รน. ร.ต.ท.วิญญวัฒน์ นิลวรรณ ร.ต.ต.วัชระ เมืองประชา ด.ต.ภักดี รับไซ พร้อมด้วยกำลังพลตำรวจ พร้อมด้วยชุดจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน  พร้อมมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน พระสงฆ์ ที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 200 ชุด ในพื้นที่ บ้านปลักปลา และบ้านปะลุกา ต.โฆษิต อ.ตากใบ จว.นราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน และเป็นพื้นที่ท้ายน้ำมวลน้ำจาก อ.สุคีริน อ.แว้ง อ.สุไหงโกลก ไหลมายัง อ.ตากใบ โดยมีชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือจากตำรวจน้ำ พร้อมกันนี้ได้รับการกล่าวขอบคุณจากประชาชนในพื้นที่ที่ตำรวจน้ำออกปฎิบัติการช่วยเหลืออย่างต่อนื่องตลอดเวลาหลายวัน

 

S__2703491 S__2703493 S__2703494 S__2703495 S__2703496 S__2703497 S__2703498 S__2703499 S__2703500 S__2703501 S__2703502 S__2703504 S__2703505 S__2703506 S__2703507 S__2703508