ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

จำหน่าายพัสดุชำรุดด้วยการขายโดยวิธีทอดตลาด เรือ รน.54 จำนวน 1 ลำ

จำหน่ายพัสดุด้วยการขายโดยวิธีขายทอดตลาดเรือ รน.54