ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

กิจกรรมวันเด็ก 13 มกราคม 2567

วันที่ 13 ม.ค.2567 สว.ส.รน.1-4 กก.7 บก.รน. พร้อมด้วยข้าราชการตํารวจในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ที่ทำการ ส.รน.1-4 กก.7 บก.รน. ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนั้น
1.กิจกรรมสันทนาการต่างๆ
2.กิจกรรมแจกรางวัล อาทิเช่น ขนม อุปกรณ์การเรียน จักรยาน
3.กิจกรรมพาน้องล่องเรือ
และการเสริมสร้างความรู้ ความสามัคคี ให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามคำขวัญวันเด็กปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” รวมทั้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยตำรวจน้ำ ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน
108073

S__8781858

S__8781860

S__12386414

S__12386415

S__12386417

S__27148308

S__27148310

S__27148311

S__27148312

S__27148317

S__27148318

S__27148322

S__27148323

S__27148324

S__27148325

S__27148326

S__27148327

S__27148329

S__27345016

S__27345018

S__27345020

S__27345021

S__27345022

S__27345023

S__27345024

S__27345025

S__27345026

S__27345027

S__27345029

S__27345030

S__27345031

S__27345032

S__27345033

S__27345034

S__31727629

S__31727630

S__31727631

S__31727632

S__31727633

S__31727634

S__31727635