ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

25 มีนาคม 2567 กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล”ปล่อยลูกกุ้ง แลแม่ปู ณ รูสมิแล

25 มี.ค.67 ตำรวจน้ำ ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
” ปล่อยลูกกุ้ง แลแม่ปู ณ รูสมิแล ” ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผบก.รน. มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.รน. พร้อมหน่วยงานภาคีในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา
” ปล่อยลูกกุ้ง แลแม่ปู ณ รูสมิแล” โดยมีผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้.- พ.ต.อ.ธรากร เลิศพรเจริญ รอง ผบก.รน. ,พ.ต.อ.ศราวุฒิ ลิจฉวีราช รอง ผบก.รน. ,พ.ต.อ.ราม รสหอม รอง ผบก.รน. ,พ.ต.อ.ปรเมษฐ โพยนอก ผกก.7 บก.รน. ,พ.ต.อ.นิรัตน์ ช่วยจิตติ์ ,ผกก.6 บก.รน. ,พ.ต.อ.ขจรยศ ทรงประดิษฐ์ ผบ.เรือ (สบ 4) กรต.บก.รน.ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.รน.และหน่วยราชการภาคีในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ด่านศุลกากรปัตตานี ,สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา จว.ปัตตานี ,ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จว.ปัตตานี ,ด่านตรวจคนเข้าเมือง จว.ปัตตานี ,สมาคมประมงปัตตานี ,ประมง จว.ปัตตานี, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ,ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ปัตตานี ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี, สำนักงานแรงงาน จว.ปัตตานี,ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือ จว.ปัตตานี ,สวัสดิการประคุ้มครองแรงงาน จว.ปัตตานี ,เทศบาลรูสะมีแล,ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี,สรรพสามิตรปัตตานี, มอ.ปัตตานี ,กรมสอบสวนคดีพิเศษ จว.ปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วย 1. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ลูกกุ้ง จำนวน 300,000 ตัว,พันธุ์แม่ปูไข่ จำนวน 50 ตัว,พันธุ์เต่าทะเล จำนวน 6 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนสัตว์ทะเล จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี 2.เก็บสิ่งปฏิกูลบริเวณชายฝั่งทะเลแหลมตาชี และบริเวณสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชายหาดรูสะมิแล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน เรือตรวจการณ์ จำนวน 7 ลำ

S__4751441

S__4751442

S__4751443

S__4751445

S__4751447

S__4751448

S__4751451

S__4751453

S__4751454

S__4751456

S__4751457

S__4751458

S__4751459

S__4751460

S__4751461

S__4751462

S__4751463

S__4751465

S__4751468

S__4751469

S__4751470

S__4751472

S__4751473

S__4751474

S__4751475

S__4751478

S__4751479

S__4751480

S__4751481

S__4751483

S__4751485

S__4751487

S__4751490

S__4751491

S__4751493

S__4751494

S__4751495

S__4751496

S__4751498

S__4751499

S__4751500

S__4751501

S__4751502

S__4751503

S__4751504

S__4751506

S__4751507

S__4751511

S__4751512

S__4751513

S__4751515