ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

กิจกรรมการรณรงต่อต้านการทุจริตของหน่วย

พ.ต.ท.นัฐพงศ์ ตาแก้ว รอง ผกก.7 บก.รน. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัป์ชั่น  ในหน่วยงานให้ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตแก่ข้าราชการตำรวจ ฝอ.กก.7 บก.รน.