ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

การฝึกอบรมหลักสูตรลาดตระเวนทางน้ำ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 -16 ก.ย.63

12 ก.ย.63  พ.ต.อ.ศราวุฒิ  ลิจฉวีราช  ผกก.7 บก.รน. , พ.ต.ท.นัฐพงศ์  ตาแก้ว รอง ผกก.7 บก.รน. , พ.ต.ต.ภราดร  สวัสดี  สว.ส.รน.3 บก.รน. , พร้อมด้วยคณะครูฝึกจาก กก.2 บก.รน.ได้ลงเรือ รน.79  ของ ส.รน.4 กก.7 บก.รน.(ตำรวจน้ำตากใบ)​ออกลาดตระเวณ  เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่แม่น้ำโกลก อ.ตากใบ  จว.นราธิวาส ประกอบการฝึกอบรมการลาดตระเวณทางเรือของ ตร.ในสังกัด จชต.
12 ก.ย.63 เวลา 14.00 น.พล.ต.ต.นรินทร์  บูสะมัญ ผบก.จว.นราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางยุทธวิธีสำหรับชุดปฏิบัติการลาดตระเวณทางน้ำในพื้นที่ จชต.รุ่นที่ 2 ระหว่าง 12-16 ก.ย.63 ณ  ห้องประชุม.จว.นราธิวาส  และภาคปฏิบัติใน แม่น้ำบางนรา  โดยในส่วน       บก.รน.มี พ.ต.อ.ศราวุฒิ ลิจฉวีราช ผกก.7 บก.รน.เป็นควบคุมการฝึก และคณะครูฝึกจาก กก.2 บก.รน.

 

 

6086 6093 6121 104722 104723 216270 216276 339066 339132 808204 808207 808281 808284

S__1613850 S__5112545 S__5112547