ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

กก.7 บก.รน. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พ.ต.อ.ปรเมษฐ โพยนอก ผกก.7 บก.รน. สั่งการให้สถานีในสังกัด (ส.รน.1-4 กก.7 บก.รน.) ออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำท่วมโดยได้ทำการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของตามบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม และช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมรถยนต์ที่เสียหายจากการสัญจรบรท้องถนน พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ทุกนายได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันสอดส่องดูแล ระมัดระวังภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพ หรือผู้ที่ไม่หวังดี ที่จะเข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์ หรือเหตุอาชญากรรมในช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน กรณีมีเหตุเร่งด่วนสามารถประสานขอความช่วยเหลือมายังตำรวจน้ำได้ตลอด 24 ชม.

 

S__56205410 S__56205431 S__56205432 S__56246477 S__56246479 S__56270897 S__56270919 S__14803010 S__14803012 S__14803021 S__12157026 S__12157031 S__12157032 S__12157039 S__12157043 306925 306981 306991