ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

กก.7 บก.รน. จัดฝึกทบทวนนักปฏิบัติการใต้น้ำ

กก.7 บก.รน. จัดโครงการฝึกทบทวนนักปฏิบัติการใต้น้ำ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.รน.1-4 กก.7 บก.รน. จำนวน 15 นาย  เพื่อยกระดับการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 29 -30 กันยายน ณ สระว่ายน้ำของสนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา  จว.สงขลา

 

1 2 3 4 ฝึกดำน้ำ กก.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_0.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_1.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_2.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_3.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_4.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_5.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_6.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_7.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_8.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_9.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_10.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_11.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_12.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_13.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_14.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_15.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_16.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑ ฝึกดำน้ำ กก_17.7 (29ก.ย.65)_๒๒๑๐๑๑