ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

ร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่ ๑๗ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ว่าที่ พ.ต.อ.ศราวุฒิ   ลิจฉวีราช  ผกก.๗ บก.รน. เข้าร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ แจ้งเรือเข้า-ออก ,ตรวจสภาพการจ้างแรงงานประมง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า – ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0070 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0071 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0072 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0073 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0074 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0068 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0067 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0056 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0058 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0059 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0060 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0063 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0064 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0054 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0051 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0047 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0048 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0049 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0035 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0036 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0038 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0034 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0045 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0044 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0032 ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย_๑๘๐๘๑๗_0039ออกเรือประมงจังหวัดสงขลา (PIPO)