ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

รายงานการประชุมบริหาร กก.7 บก.รน. ครั้งที่ 5/2567 วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕67 ณ ห้องประชุม กก.๗ บก.รน.

รายงานการประชุมครั้งที่ 5 – 2567