ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

ประกาศ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ ลง 19 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เสนอราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ รวม 13 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เสนอราคาจ้าง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *