ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปีเมื่อ ๖ ส.ค.๕๗ ข้าราชการตำรวจ กก.๗ บก.รน. และ ส.รน.๑ กก.๗ บก.รน.
ตรวจสุขภาพประจำปี ณ ที่ทำการ กก.๗ บก.รน.
ตรวจสุขภาพประจำปี
เมื่อ ๖ ส.ค.๕๗ ข้าราชการตำรวจ กก.๗ บก.รน. และ ส.รน.๑ กก.๗ บก.รน.
ตรวจสุขภาพประจำปี ณ ที่ทำการ กก.๗ บก.รน.