ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของหน่วย

ผกก.7 บก.รน. อบรมและมอบรางวัลแก่แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 1378808 S__6004895 ตรวจงาน ส_0.1_๒๒๐๓๐๒